Ons onderwijs

Het onderwijs op de Kennedyschool gaat uit van het ‘leerstofjaarklassensysteem’ en doen dit aan de hand van het Directe Instructiemodel. Op beide locaties werken we in combinatiegroepen. Kinderen kunnen op deze manier met en van elkaar leren.

We handelen formatief wat wil zeggen dat we per les bekijken welk kind extra ondersteuning nodig heeft of juist extra uitdaging. Om deze vorm van differentiatie te faciliteren maken we er een prioriteit van dat er de hele week onderwijsassistentie aanwezig is. Dit stelt ons in staat om gericht aan de slag te gaan met de verschillende onderwijsbehoeften van onze kinderen.

Onze missie en visie richt zich op ontwikkeling, samenwerking en de toekomst van het kind. We kijken verder dan alleen de basisvaardigheden en besteden veel aandacht aan sociaal-emotioneel leren. We leren kinderen hoe zij om moeten gaan met wat ze zelf ervaren en voelen, maar leren hen ook om te gaan met alles wat er om hen heen gebeurt. De manier waarop de dit bereiken is door het zijn van een Vreedzame School.

De Vreedzame School is een programma voor basisscholen dat streeft naar een democratische gemeenschap waarin leerlingen een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, zich positief sociaal gedragen, en conflicten zonder geweld oplossen. De kern van De Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les voor alle groepen in de basisschool in conflictoplossing en de sociale competenties die daar voor nodig zijn. Maar De Vreedzame School is meer dan een lesmethode. Het is een visie, een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school. Er worden aparte leerlingmediatoren opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving.

Als laatste zijn we ons bewust van de beweeglijkheid van onze kinderen. Naast het leren in een klassenopstelling, hebben kinderen veel behoefte aan bewegen. Om die reden werken wij samen met ‘Wij voor de Jeugd' en vakdocenten 'bewegend leren'. Op deze manier vinden we de balans in het leren in de schoolbanken en de behoefte van de kinderen om lekker te bewegen.