Nestas - JFK > Onze school > Visie en identiteit

Kleurrijk, kansrijk en toekomstgericht.

Op de Kennedyschool gaan we uit van ontwikkeling, samenwerking en het bouwen aan een kansrijke toekomst voor het kind. Ons einddoel is de toekomst van het kind, maar de weg ernaartoe bewandelen we samen met het kind, de leerkracht en u, de ouders. Een kansrijke toekomst vraagt van het kind dat het de juiste dingen weet, kan en begrijpt. Dat is dan ook waar we voor staan op de Kennedyschool. Een brede kijk op onderwijskwaliteit waar samenwerking en autonomie hand in hand gaan.

Onze Missie 
Om elk kind op school te leren zichzelf en de wereld om zich heen te begrijpen en te uiten wat het denkt of voelt, ongeacht niveau, afkomst en sociale omstandigheden in een krachtige samenwerking met betrokken leerlingen, leerkrachten en ouders. 

Onze Visie 
Het kind en ouders hebben het vertrouwen en geloof ontwikkeld in een kansrijke toekomst voor het kind.