Ons onderwijs

Het onderwijs op de Kennedyschool gaat uit van het ‘leerstofjaarklassensysteem’ en doen dit aan de hand van het Directe Instructiemodel. Op beide locaties werken we in combinatiegroepen. Kinderen kunnen op deze manier met en van elkaar leren.

We handelen formatief wat wil zeggen dat we per les bekijken welk kind extra ondersteuning nodig heeft of juist extra uitdaging. Om deze vorm van differentiatie te faciliteren maken we er een prioriteit van dat er de hele week onderwijsassistentie aanwezig is. Dit stelt ons in staat om gericht aan de slag te gaan met de verschillende onderwijsbehoeften van onze kinderen.

Meer informatie over ons onderwijs vindt u onder het kopje Onderwijs.